нашата facebook страница
Градина за един ден

Иглолистни

Всички съвременни иглолистни са без изключение дървесни растения (дървета и храсти). От голямото многообразие голосеменни, съществували някога по земята, днес до нас са достигнали едва около 800 вида. Независимо от факта, че видовете иглолистни растения са много по-малко на брой от покритосеменните, някои от тях заемат огромни територии отсушата, а много от тях освен това са видове с големи размери и ценна дървесина, и имат важно средообразуващо и стопанско значение.

Сортирай по:
Juniperus Sabina Glauca (Сабина)
Juniperus Sabina Glauca (Сабина)
Thuja occidentalis Smaragd (Туя смарагд)
Thuja occidentalis Smaragd (Туя смарагд)
Thuja orientalis Maturodam (Туя компактна)
Thuja orientalis Maturodam (Туя компактна)
Thuja orientalis (Туя източна)
Thuja orientalis (Туя източна)